Inschrijven

(13-02-2016)

 

Tarief
1ste hond
(inclusief catalogus online)
45 €
2de hond 43 €
Minor puppy / puppy 30 €
Veteraan 40 €
Catalogus in voorverkoop 5 €
Bezoekers
Begeleider in voorverkoop
Begeleider ter plaatse

5 €
6 €

Bezoekershond in voorverkoop
voorlegging Europees paspoort
5 €

 

Online inschrijven via

 

Eerste sluiting : 21 mei 2018
Definitieve sluiting : 26 mei 2018

 

Inschrijven per fax / e-mail (+ 10 €) :