Informatie - exposanten

(13-02-2016)

Het tentoonstellingreglement van de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus wordt toegepast op deze tentoonstelling. De goede werking van de diverse diensten van de tentoonstelling eist een stipte toepassing ervan.

Openingsuren van de tentoonstelling: 8u tot 18u
De keuringen beginnen om 10u
Alle ingeschreven honden dienen aanwezig te zijn in de tentoonstellingshal om 9u30
Honden mogen de tentoonstelling niet verlaten voor aanvang van de erering.

Klassenindeling

Babyklas 3 tot 6 maanden Komt niet in aanmerking voor het CAC
Puppyklas 6 tot 9 maanden Komt niet in aanmerking voor het CAC
Jeugdklas 9 tot 18 maanden Komt niet in aanmerking voor het CAC
Intermediaire klas 15 tot  24 maanden Komt in aanmerking voor het CAC
Open klas >15 maanden Komt in aanmerking voor het CAC
Gebruikshondenklas >15 maanden + attest FCI Komt in aanmerking voor het CAC
Kampioenenklas >15 maanden + certificaat kampioen Komt in aanmerking voor het CAC
Veteranenklas >= 8jaar Komt niet in aanmerking voor het CAC

Zeer belangrijk

 • Betalingen en inschrijvingen moeten gelijktijdig gebeuren.
 • In principe wordt geen enkele betaling toegelaten op de dag der tentoonstelling. Gebeurt dit toch dan wordt het inschrijvingsgeld met €20 verhoogd
 • Betalingen die op … / … / 2018 niet in ons bezit zijn, worden beschouwd als niet betaald en moeten aan het secretariaat voldaan worden. Overschrijvingen worden niet aanvaard als betalingsbewijs. Eventuele dubbele betalingen worden later terugbetaald .
 • Na betaling (en na de afsluitdatum) ontvangt de exposant een toegangsbewijs

Bij inschrijving verklaart de exposant :

 • Dat hij/zij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden.
 • Dat hij/zij de sportieve uitspraken van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus zal aanvaarden.
 • Dat zijn/haar honden vrij zijn van ziekten en ingeënt is tegen
  • rabies per 3 jaar,
  • parvovirose & hondenziekte vanaf 3de leeftijds jaar - vereist per 2 jaar,
  • kennelhoest - jaarlijks verplicht.
 • Dat hij/zij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme die niet erkend is door de F.C.I.
 • Verantwoordelijk te zijn voor beten of andere ongevallen, veroorzaakt door “zijn/haar” hond(en).
 • Het inrichtend comité heeft het recht inschrijvingen te weigeren zonder de redenen ervoor op te geven.
 • Het inkorten van de oren is overeenkomstig de Belgische wet van 14/08/86 en het KB van 17/05/01 vanaf 1 oktober niet meer toegelaten. Het verbod geldt niet voor honden waarvan de oren ingekort zijn voor voormelde datum, op voorwaarde dat het kan aangetoond worden. (staart vanaf 01/01/2006) --- Staart: Enkel honden waarvan een medisch attest opgesteld door een dierenarts samen met de inschrijving wordt toegestuurd, krijgen toegang tot de tentoonstelling.
 • Enkel het Belgische Recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • Loopse teven worden toegelaten.
 • Binnen het gebouw “De Soeverein” geldt een algemeen rookverbod.